Teen Eco Calc

Recalc!

Kvalitet vazduha

Mi i projekat
Odlučili smo da napravimo sajt koji bi mladima ukazao na probleme očuvanja životne sredine, a da ne bude na klasičan način.
Izabrali smo internet sajt zbog lake dostupnosti ovog medija, a okosnica je kalkulator koji vrednuje aktivnosti naših vršnjaka i njihov odnos prema energiji, reciklaži, vodi i životnoj sredini, baziran na emisiji ugljendioksida (Teenage Ecology Calculator).
Veliko zagađenje u Lazarevcu i okolini najviše nas je podstaklo da se ozbiljnije pozabavimo ovom temom.
Iskopavanjem uglja, preradom i upotrebom uglja dolazi do zagađenja, a samim iskopavanjem se narušavaju čitavi ekosistemi područja, a u nekim mestima veliki deo stanovništa je iseljen.
Da smo na pravom putu potvrdila je studija "Global, Regional, and Country Analysis" koja govori o smrtnosti stanovništva od zagađenog vazduha. Srbija je na prvom mestu u Evropi po smrtnosti na 100000 stanovnika od zagađenja, a deveta na svetu.
Radni naslov je bio TEEN ECO CALC, što je ujedno i ostao naziv projekta.
U okolini Lazarevca je rudarski basen "Kolubara" koji raspolaže velikim rezervama uglja, a na više mesta izbija na površinu i zahvata površinu od oko 600 km².
Bilansne rezerve uglja se cene oko 22 milijarde tona, što je uslovilo i izgradnju termoelektrane "Kolubara".
Prva elektrana u ovom basenu podignuta je još 1937. godine u selu Vreoci (snage 14 MW) i snabdevala je Beograd i Kragujevac.
Njenu ulogu preuzela je termoelektrana koja je podignuta u mestu Veliki Crljeni, dok se sada u Vreocima nalaze sušara uglja i toplana daljinskog sistema grejanja.
Lazarevac je beogradska opština pored reke Kolubare, na nadmorskoj visini 157 m.
Naziv mesta Lazarevac ozvaničeno je i u "Srpskim novinama" 28. juna 1889. godine i postao je centar ove oblasti.
Od 1885. godine u Lazarevcu se nalazi sreski sud, osnovna škola i druga nadleštva državne administracije. Početkom XX veka dobija poštu, a 1906. godine apoteku i prvog lekara.
Pred Prvi svetski rat u Lazarevcu je služio kao sudski praktikant i najveći srpski komediograf Branislav Nušić.
Crkva Sveti Dimitrije je i kosturnica palima u Kolubarskoj bici jedinstvena je na Svetu, gde je zajedno pohranjeno oko 17 hiljada posmrtnih ostataka srpskih i neprijateljskih vojnika, poginulih u Kolubarskoj bici u decembru 1914. godine.
Lazarevac ima biblioteku, moderan centar za kulturu, otvoreni bazen i savremeni sportski centar, akva park Vidik, a pored Ibarske magistrale nalazi se veštačko jezero Očaga.
Pored sela Ćelije nalaze se ostaci grada Anine koji potiče iz III veka nove ere
Gimnazija u Lazarevcu osnovana je 1945. godine, a tokom svoje istorije više puta je menjala svoj naziv.
Kao i druge škole u Srbiji i ovu su zahvatile reforme u drugoj polovini dvadesetog veka.
Škola sada ima prirodno-matematički i društveno-jezički smer, a učenici imaju veliki procenat uspešnosti pri upisu na fakultete i ostvaruju solidne uspehe na takmičenjima uz pomoć svojih profesora.
* Teodora Stakić, učenica prvog razreda društveno-jezičkog smera *
* Ivana Vučićević, učenica drugog razreda društveno-jezičkog smera *
* Stefan Marinković, učenik drugog razreda društveno-jezičkog smera *
* Stjepan Heldrih, nastavnik informatike i mentor *
* Unošenje još parametara u kalkulator
* Anketa
* Sekcija za uštedu energije
* Sekcija obnovljivih izvora energije
* Formiranje baze podataka na osnovu rezultata kalkulatora
* Prikupljanje sredstava za mernu stanicu kvaliteta vazduha kod naše škole
* Radni naziv za nadogradnju je 'teen eCO2 calc'

'RE TIP'

#Buđ ili vlaga u nekim delovima mogu biti indikator gubitaka toplote kroz taj prostor!

Registruj!

ECO vesti

© 2020 Gimnazija u Lazarevcu