Teen Eco Calc

Recalc!

Kvalitet vazduha

Ugljen-dioksid

Ugljen-dioksid je jedan od gasova koji izazivaju efekat staklene bašte jer njegova emisija predstavljaju čak 3/4 svih antropogenih emisija gasova staklne bašte.
Najveći izvor emisija ovog gasa jeste sagorevanje fosilnih goriva, ali se oslobađa i prilikom drugih ljudskih procesa i eksploatacije zemljiša.
Tokom istorije ljudske civilizacije koncentracija ugljen-dioksida u atmosferi bila je stabilna, ali posle otkrića fosilnih goriva i industrijske revolucije to se menja na gore.
Planeta Zemlja ima sposobnost apsorcije ugljenika i zato, poput kruženja vode, u prirodi postoji i kruženja ugljenika.
Ugljenik iz vazduha (u formi ugljen-dioksida) se rastvara u vodi, upija ga zemljište, biljke ga kroz proces fotosinteze skladište u sebi, dok ga životinje unose ishranom, da bi po njihovom umiranju i raspadanju obišao pun krug i ponovo se vratio u atmosferu.
Ovaj ciklus je ono što je držalo koncentracije ugljen-dioksida stabilnim godinama, ali svaki veštački dodatak u atmosferi pomera granice na gore.
To se dogodilo početkom upotrebe fosilnih izvora energije, zato što se njihovim korišćenjem sagorevaju ostaci biljaka i životinja koji se nisu do kraja razgradile i otpustile svoj ugljenik nego je on ostao zarobljen milionima godina u gorivu. Usled toga je količina ugljen-dioksida naglo počela da raste kada su ljudi počeli da praktikuju fosilna goriva.
U paraleli sa energetskim zahtevima koji su rasli poslednjih vek i po rasle su i emisije koje trenutno prevazilaze Zemljine prirodne sposobnosti apsorcije.Samim tim dolazi do povećanja koncentracije ovog gasa u atmosferi, a takođe i do povećanja temperature.
Zagađenje vazduha podrazumeva prisustvo hemikalija, ili čestica koji nanose štetu ljudima i ugrožavaju prirodnu sredinu.
Do zagađenja vazduha dolazi kada se gasovi i mikroskopske čestice čađi (PM10 i PM2.5) i prašine oslobađaju u Zemljinu atmosferu, što izaziva promenu prirodnog odnosa i koncentracije osnovnih komponenti vazduha. Nekad se to dešava prirodnim putem (erupcije vulkana i prirodni požari).
Ipak, mnogo češće je slučaj da one dospeju u atmosferu kao posledica čovekovih aktivnosti.
Veštački izvori zagađivanja vazduha (antropogeni izvori) nastaju kao posledica čovekove aktivnosti. Dele se na:
Nepokretne (stacionarne): industrijski objekti, termoelektrane, toplane, energane, kućna ložišta
Pokretne (mobilne): saobraćajna prevozna sredstva i kućni aparati
Efekat staklene bašte je proces zagrevanja planete Zemlje koji je nastao poremećajem energetske ravnoteže između količine zračenja koje Zemljina površina prima od Sunca i vraća u svemir.
Od 18. veka, od industrijeske revolucije, pa sve do današnjeg modernog doba, koncentracija gasova staklene bašte se dvostruko uvećala. Što znači da se toplotna energija znatno duže zadržava u Zemljinoj atmosferi.
Zahvaljujući sposobnosti gasova staklene bašte da primaju i otpuštaju toplotnu, ovo zračenje nije u stanju da u potpunosti napusti Zemljinu atmosferu, već se prvo apsorbuje od strane gasova staklene bašte (Co2, CH4, H2O, N2O, O3), a kasnije se reflektuje.
Ova reflekcija, ili otpuštanje energije obnavlja se u svim pravcima, tako da se 36% vraća ka Zemlji, a 64% odlazi u svemir.
Neutralnost CO2 je ravnoteža između emisije ugljenika i njegove apsorpcije iz atmosfere u ponore ugljenika. Za postizanje nulte stope, sve emisije gasova staklene bašte trebale bi biti anulirane kroz sekvestraciju ugljenika. Sistem koji apsorbuje više ugljenika nego što ga emituje naziva se ponor ugljenika. Glavni prirodni ponori su tlo, šume i okeani. Prema procenama, prirodni ponori uklanjaju između 9,5 i 11 Gt CO2 godišnje.
Još uvek ne postoji veštački ponor ugljenika kojim se može ukloniti dovoljno ugljenika iz atmosfere za delotvornu borbu protiv globalnog otopljavanja. Ugljenik koji je u prirodnim ponorima poput šuma dolazi u atmosferu zbog šumskih požara, promene u nameni zemljišta ili sečom šuma. Za postizanje klimatske neutralnosti nužno je smanjiti emisiju ugljenika.
Grupa G20, koja okuplja 20 najrazvijenijih industrijskih zemalja, ali i zemalja u ubrzanom razvoju, odgovorna je za stalno povećanje emisija i trenutno iznosi 78% od ukupne emisije gasova staklene bašte u svetu.

'RE TIP'

#Srednje škole u proseku, stvaraju 22kg otpada po osobi svake školske godine!

Registruj!

ECO vesti

© 2020 Gimnazija u Lazarevcu